Ogromne zainteresowanie naborem

Ten nabór z pewnością zostanie w naszej pamięci na długo, nie spodziewaliśmy się tak ogromnego zainteresowania. Z grupy zgłoszonych 50 osób, na spotkanie zapoznawcze zostały zaproszone 23 osoby.

Pogoda nie dopisała, wystawiła kandydatów na pierwszy sprawdzian. Chodź warunki atmosferyczne okazały się wyzwaniem to kandydaci mogli się przekonać z czym spotykamy się w realnych działaniach. W naszej sekcji kierujemy się zasadą, że nie ma złej pogody, jest tylko źle dobrana odzież.

Plan spotkania obejmował krótką prezentację na temat naszej działalności, następnie przeprowadziliśmy rozmowy z kandydatami, a czworonogi aspirujące na psy poszukiwawczo- ratownicze przeszły testy predyspozycji. Na koniec czekała krótka scenka z udzielania pierwszej pomocy.

Na staż kandydacki przyjętych zostało 11 osób, w naszej jednostce trwa on od 2 do 12 miesięcy. Następnym etapem po pozytywnym zakończeniu okresu kwalifikacyjnego jest złożenie deklaracji członkowskiej oraz włączenie w poczet członków Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne.