Regulamin

REGULAMIN
WEWNĘTRZNY SEKCJI PSÓW RATOWNICZYCH
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ RATOWNICTWO WODNE
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

„Drogi kandydacie, sukcesem nie jest jeden człowiek, ani pies. Jeden ratownik,
czy też zespół przewodnik i pies to za mało. Sukcesem jest cały zespół ludzi, który
z szacunkiem i zrozumieniem podzieli między sobą odpowiedzialność za ratowanie
życia ludzkiego.
Największą i najtrudniejszą sztuką jest współpraca z ludźmi. Jeszcze większą wspólne
zmierzanie w określonym kierunku.”

Joanna Szumer GPR OSP Wołczkowo

Regulamin jest zbiorem zasad obowiązujących w naszej sekcji. Przeczytaj i zdecyduj czy nasz zespół jest miejscem którego szukasz!
Jesteśmy STRAŻAKAMI Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim, z siedzibą w Twierdzy Modlin. W naszej jednostce służą specjaliści z różnych dziedzin ratownictwa, a my zajmujemy się prowadzeniem działań poszukiwawczych za osobami zaginionymi w trenie otwartym i uwięzionymi pod gruzami. W swoich działaniach główny nacisk kładziemy  na wykorzystywanie psów ratowniczych.

Nasze cele:
1. Przygotowanie do udziału w akcjach poszukiwawczych w terenie otwartym i na gruzowiskach, przewodników i psów według Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie psów używanych w akcjach ratowniczych. Wszystkie egzaminy naszych zespołów (strażak + pies) przeprowadza wyłącznie Państwowa Straż Pożarna.

2. Przygotowanie do udziału w akcjach poszukiwawczych w terenie otwartym i na gruzowiskach, nawigatorów, planistów, dowódców, kierowców, medyków, socjalistów łączności, operatorów bezzałogowych statków powietrznych i podwodnych.

3. Życie i zdrowie jest najważniejsze! Każda katastrofa budowlana i zagniecie osoby, to olbrzymia tragedia dla osób bezpośrednio dotkniętych tym zjawiskiem, jak i dla ich rodzin. Tragedia ludzka nie może być drogą do naszego prywatnego sukcesu. Radość z odnalezienia człowieka musi wynikać z naszego poczucia obowiązku, empatii, wewnętrznej postawy wobec ratowania życia, a nie a chęci połechtania własnego ego i pochwalenia się na portalach społecznościowych. Sukcesem dla nas jest uczciwa praca, dzięki której dobrze przygotujemy siebie i naszego psa do tego abyśmy wspólnie mogli odnaleźć osobę poszkodowaną.

4. Sukces Zespołowy! W akcji poszukiwawczej czy to w terenie, czy na gruzowisku, bierze udział od kilkudziesięciu do kilkuset osób jednocześnie, z ramienia grup poszukiwawczych, są to przewodnicy z psami, nawigatorzy, planiści, dowódcy, kierowcy, logistycy. Nie ma możliwości, aby każdy z nich indywidualnie znalazł osobę zaginioną! Może zdarzyć się tak, że pełniąc służbę ze swoim psem przez całe jego życie zawodowe nie będzie nam dane znaleźć się w sektorze, gdzie będzie osoba zaginiona. Dlatego musimy posiadać odpowiednio dojrzałą psychikę i umieć zachować dystans. Celem dla nas ma być dobre wykonanie postawionego przed nami zadnia, a sukcesem, dobrze przeszukany sektor (również ten, w którym nie znajduje się osoba zaginiona, gdyż to pozwala wykluczyć ten obszar z dalszych poszukiwań). Sukcesem ma być, zdany egzamin, systematyczna praca na treningach, zdobywanie nowych kwalifikacji, a także odnalezienie osoby poszkodowanej przez innego kolegę ze swojej jednostki, jak i z innej jednostki bądź służby. Musimy czuć się częścią całego systemu, i czerpać radość z bycia i rozwijania się jako Strażacy. W cieniu wyszkolenia każdego dobrego zespołu poszukiwawczego stoi olbrzymia liczba osób. Instruktorzy, pozoranci, koledzy z grupy, jedna osoba, sama nigdy nie wyszkoli psa ratowniczego. Tak samo jedna osoba w trakcje akcji nic nie zmieni. Liczy się zespół! Jako zespół jesteśmy silni! Musimy czuć, że sukces każdego członka naszego zespołu to także nasz sukces. Ratownictwo to nie jest miejsce na rywalizację. Jeśli tego nie czujesz, nie rozumiesz, to nie jest to miejsce dla Ciebie.

5. Służba! Strażacy ochotnicy pełnią służbę jako wolontariusze. Za akcje prowadzone w ramach systemu KSRG przysługuje ekwiwalent zgodnie ze ogólnymi standardami w OSP, ale nie są to pieniądze realnie zmieniające sytuację materialną. Nie mamy możliwości, aby z działalności w jednostce uzyskać jakiekolwiek profity finansowe. Służba Ochotnicza, to nie znaczy, że pełnimy ją wtedy kiedy mamy ochotę! Pomimo, braku motywacji finansowej musimy czuć odpowiedzialność za to co robimy oraz przyjąć na siebie odpowiedzialność za jak najlepsze przygotowanie własne i innych członków jednostki. Musimy też, być świadomi tego, iż akcje zdarzają się często w godzinach nocnych, przy złych warunkach atmosferycznych, również w święta.

6. Radość z pasji. Obecność na treningu powinna sprawiać nam radość. Jeśli nie sprawia – nie jest to nasza pasja, lub nie odpowiada nam praca w takim zespole i z takimi ludźmi, to powinniśmy się zastanowić czy jest to odpowiednie miejsce dla nas. Jeśli nie podoba Ci się praca zespołu, zamiast tworzyć konflikt, budować frustrację i narzekać pozwól pracować innym w spokoju i zaufaniu. Odejdź i zrealizuj swoje założenia być może samodzielnie, a być może w innym, ale lepszym dla Ciebie miejscu.

“Większość, początkowo chętnych osób, rezygnuje z takiej formy spędzania czasu, jako dostarczającej zbyt mało emocji i przyjemności. Wbrew pozorom nie jest to aż tak ekscytujące i fascynujące jak w wyobrażeniach, bazujących najczęściej tylko na informacjach z mediów. Przekaz medialny charakteryzuje się eksponowaniem głównie najciekawszych elementów z “życia ratownika”, pokazuje czasem efekt docelowy całej pracy, czyli udział w akcjach, czasem zakończony sukcesem. Media nie są natomiast w stanie, w skondensowanym przekazie pokazać, że okupione jest to ogromem włożonej pracy, by gotowość do takiej akcji uzyskać. I choć główna praca odbywa się w terenie, na łonie natury, i do tego z psem, to z pewnością nie jest to żadna sielanka.
Stąd wynikają kryteria, by członkami nie zostawały osoby, które ogarnął chwilowy zapał, lecz takie, które znajdą możliwość realizacji cząstki swoich pragnień, marzeń. W takim sposobie spędzania wolnego czasu odnajdą sens.”
Źródło: Storat

Kandydat:
Każda osoba zainteresowana, może zgłosić się do nas poprzez e-mail, FB, telefonicznie, albo osobiście do jednostki. Nabór na kandydatów do specjalności poszukiwawczej odbywa się raz w roku, ale pojedyncze osoby przyjmujemy cały czas.

Wymogi formalne:
1. Kandydat musi być pełnoletni, w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej oraz nie karany za
przestępstwa umyślne.
2. Powinien posiadać prawo jazdy minimum kategorii B, oraz własny środek transportu. Treningi odbywają się głównie w miejscach bez możliwości dojazdu komunikacją.
3. Nie przyjmujemy do zespołu osób szkolących psy prywatnie (szkoleniowców), osoby które mają korzyści finansowe z prowadzenia zajęć z psami lub gdy korzyści takie płyną dla innej osoby bądź firmy/ instytucji. Przewodnicy OSP RW NDM nie mogą prowadzić własnej działalności szkoleniowej związanej z szeroko pojętą kynologią, szkoleniem psów i przewodników psów w celu uzyskania korzyści materialnych lub w celu reprezentowania innej szkoły bądź firmy. Jest to uwarunkowane faktem, że szkolenia psów ratowniczych odbywają się nieodpłatnie. Instruktorzy i przewodnicy szkolą psa i przewodnika w celach wyszkolenia skutecznego zespołu w poszukiwaniach. Nie szkolimy przewodników w celu podniesienia ich kompetencji zawodowych. Nasz zespół to nie jest odpowiednie miejsce do zwiększenia ilości pozyskanych klientów poprzez zdobyte u nas doświadczenie i osiągnięcia. Jest to nieetyczne wykorzystanie pracy zespołu i wiedzy instruktorów. Ponadto istnieje zbyt duży konflikt interesów pomiędzy szkoleniowcami, a zespołem. Osoba chcąca szkolić psy w ramach uzyskania korzyści finansowych dla siebie lub innych będzie musiała zakończyć współpracę z zespołem.
4. Jeśli w zespole OSP RW NDM znajduje się hodowca psów, nie może on wykorzystać informacji o posiadaniu psa użytkowego w celu zwiększenia prestiżu hodowli lub w celu zwiększenia korzyści finansowych. Korzyści finansowe hodowców i szkoleniowców wynikające z wykorzystania pracy zespołu są niedopuszczalne w pracy przewodnika psa ratowniczego. Jedynym odstępstwem jest sytuacja rozpatrzenia indywidualnego wniosku do zarządu grupy w przypadku bardzo zasłużonego przewodnika, a także psa w celu rozmnażania znakomitego osobnika do pracy użytkowej. Nie ma możliwości aby w szkoleniu na psa ratowniczego uczestniczyły suki z przeznaczeniem hodowlanym. Maksymalnie po drugiej cieczce, suka musi być poddana sterylizacji. Jest to spowodowane faktem, iż w trakcje cieczki, trening są bardzo utrudnione a akcje i egzaminy wręcz praktycznie niemożliwe, a posiadanie ewentualnego potomstwa wyłącza sukę na zbyt długi okres z pracy, co ma bardzo negatywne skutki szkoleniowe.
5. Kandydaci na przewodników jak i pełnoprawni przewodnicy muszą pamiętać, iż pies ratowniczy to pies służbowy i jego głównym zadaniem jest ratowanie życia i zdrowia ludzkiego. Tylko w tym celu jest szkolony! A szkolenie odbywa się od pierwszego dnia kiedy trafia do naszego domu i trwa praktycznie całe jego życie. Raz w roku każdy pies ratowniczy musi podejść do egzaminu z zakresu pracy w terenie i raz na dwa lata w przypadku uprawnień gruzowiskowych. Specyfika szkolenia i jego intensywność powoduje, iż nie ma możliwości, aby pies uprawiał jakiekolwiek sporty i dyscypliny kynologiczne. Obostrzenia mają zapobiegać przyjmowaniu do grupy osób, których celem jest kariera sportowa i realizują ją pozyskując wiedzę od zespołu, dotyczącą pracy z psem, ale zaniedbując pracę w zespole. W takiej sytuacji, osoba obciąża swoim brakiem zaangażowania innych członków zespołu, którzy muszą wykonać pracę podwójnie bowiem w tym czasie ktoś realizuje swoją karierę sportową w dziedzinie kynologii sportowej i nie ma czasu np. na prace związane z działalnością i utrzymaniem zespołu, festyny, zajęcia w szkołach, przygotowanie szkoleń, konferencji, a także na przygotowanie się do egzaminów psów ratowniczych czy akcji. Konsekwencją niespełnienia tych założeń lub działanie wbrew regulaminowi jest jednoznaczne z wykluczeniem z grupy.
6. W przypadku posiadania już własnego psa i chęci jego szkolenia na psa ratowniczego. Pies powinien być socjalny, całkowicie pozbawiony agresji do ludzi (nie ma możliwości, aby pies uczestniczył kiedykolwiek w treningach obrony), zdrowy fizycznie, stabilny psychicznie, chętny do zabawy z człowiekiem i nie posiadający lęku separacyjnego oraz fobii dźwiękowych.

Etapy rekrutacji:

I Etap – to rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem i testy psa – jeśli kandydat i pies rokują pozytywnie zostają przyjęci na staż kandydacki trwający od 2 do 12 miesięcy. Podstawowym wymogiem formalnym do zaliczenia stażu jest minimum 50 % obecności na treningach oraz zaliczenie minimum jednego wyjazdu poligonowego.
II Etap – po pozytywnym zakończeniu stażu kandydackiego osoba kandydata jest rekomendowana do zarządu jednostki i składa deklarację członkowską do OSP RW. Następnie w najbliższym możliwym terminie przechodzi badania lekarskie, kurs podstawowy Strażaka (najczęściej 6 weekendów i obowiązek zaliczenia komory dymowej), oraz kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
III Etap – zdanie z psem egzaminu i uzyskanie certyfikatu uprawniającego do udziału w akcjach na ternie kraju i poza jego granicami w specjalności terenowej i/ lub gruzowiskowej Państwowej Straży Pożarnej. (Etap III dotyczy włącznie przewodników psów.

Rekrutacja grupowa:
W przypadku ogłoszonego raz w roku naboru grupowego, Kandydaci po przesłaniu dokumentacji, zostaną zaproszenie na 4 spotkania:
1. Spotkanie organizacyjne, plus historia jednostki i Grup Poszukiwawczo Ratowniczych w Polsce
2. Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
3. Nawigacja i obsługa urządzeń GPS
4. Testy psów (dla osób posiadających już psy)

Spotkania mają na celu przede wszystkim ocenić umiejętności kandydatów w zakresie współpracy w zespole, a także zweryfikować sprawność fizyczną i odporność psychiczną na warunki w jakich przychodzi nam trenować i prowadzić realne działania. Nie jest wymaga żadna wiedza specjalistyczna.
Osoby pozytywnie zweryfikowane po 4 spotkaniach zostaną zaproszone na sprawdzian terenowy obejmujący kilku kilometrowy marsz w trenie leśnym połączony z wykonywaniem zadań medycznych i innych.
Po pozytywnym zakończeniu sprawdzianu terenowego kandydat zostaje przyjęty na staż trwający od 2 do 12 miesięcy. Podstawowym wymogiem formalnym do zaliczenia stażu jest minimum 50 % obecności na treningach oraz zaliczenie minimum jednego wyjazdu poligonowego.
Etap II i III pozostają bez zmian.

Grupie potrzebni są nie tylko przewodnicy psów
Poszukujemy też osób do zajmowania się nawigacją, łącznością, planowaniem i dowodzenie akcjami poszukiwawczymi oraz szeroko pojętą logistyką, a także dobrych kierowców. Z zastrzeżeniem, że każdy musi znać pracę każdego psa w jednostce i w tym celu jest koniczne, aby osoby nie będące przewodnikami, minimum raz w miesiącu uczestniczyły w psich treningach. Kandydatów obowiązuje taka sama procedura rekrutacji z wyjątkiem etapów przeznaczonych wyłącznie dla psów.

Częstotliwość Pracy
Psie treningi – odbywają się minimum raz w tygodniu w dni robocze najczęściej popołudniami i
trwają od 2-4 godzin.
W weekend odbywają się zajęcia specjalistyczne – psie seminaria, zajęcia medyczne,
nawigacyjne itp. W rożnej częstotliwości i o różnym natężeniu.
W gorących okresach zdarza się, że na działalność w OSP trzeba poświęcić 5-7 dni w tygodniu.
Poza treningami Strażak – poszukiwacz uczestniczy w:
• pokazach, festynach, zabezpieczeniach;
• wizytach w przedszkolach szkołach;
• dniach gospodarczych (konserwacja sprzętu, sprzątanie jednostki);
• akcje poszukiwawcze (różne terminy i czas).

Wyjazdy na akcje poszukiwawczo – ratownicze
1. Do wyjazdów na akcje poszukiwawczo – ratownicze uprawnieni są ratownicy, którzy ukończyli 18 lat, posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli szkolenie pożarnicze (art. 19 ust. 1b ustawy z dnia ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.)
2. Informacje o stanach gotowości, wyjazdach na akcje poszukiwawczo – ratownicze wysyłane są za pomocą wiadomości sms.
3. Po otrzymaniu wiadomości o stanie gotowości lub wyjeździe na akcję poszukiwawczo – ratowniczą każdy ratownik zobowiązany jest wysłać odpowiedź wg. ustalonego schematu.

Zasady pracy w zespole.
1. ZAANGAŻOWANIE. – Damy Ci możliwość pozyskania wszystkich niezbędnych umiejętności, ale tylko wtedy kiedy będziesz tego naprawdę chciał. Stawiamy na jakość i profesjonalizm, albo robisz to dobrze, albo nie pasujesz do zespołu.
Potrafisz spawać, szyć, gotować, jesteś programistą, grafikiem – każda umiejętność przyda się grupie, ale to ty musisz pokazać że chcesz coś zrobić dla grupy.
2. Dyspozycyjność – jeśli pracujesz na dwa etaty i zaocznie studiujesz trzy kierunki to bardzo dobrze świadczy o Tobie, ale to oznacza, że w tym momencie życia nie masz czasu na OSP.
3. Rozlicznie frekwencji:
• Każdy członek sekcji psów ratowniczych OSP RW zobowiązany jest do minimum
50 % obecności we wszystkich przedsięwzięciach sekcji.
• Każda obecność liczona jest jako 1, jeśli na przykład trening trwa trzy godziny, a osoba jest na nim przez godzinę ma 1/3 obecności.
• Jeśli osoba w okresie trzech miesięcy nie osiągnie wymaganych 50 % obecności, to w kolejnych trzech miesiącach ma osiągnąć 70 % obecności.
• Jeśli osoba nie osiągnie 50% obecności w okresie trzech miesięcy i 70% obecności
w następnych trzech miesiącach, zostanie usunięta z sekcji psów ratowniczych OSP RW
• Obecność można odrobić również wykonując zadania dodatkowe na rzecz grupy
4. Jesteśmy dla wszystkich nie dla siebie! Czasami będzie tak, że Twój pies zrobi jedno krótkie ćwiczenie a pies kolegi czy koleżanki zrobi na treningu trzy ćwiczenia. Czasami nawet będzie tak, że twój pies zostanie w domu, bo inny pies będzie potrzebował szczególnej uwagi.
Kiedyś taka sama sytuacja może dotyczyć Ciebie. Jeśli masz postawę tylko ja i mój pies, to OSP RW nie jest dla Ciebie.
5. Priorytetem w wyborze ratowników na wyjazdy szkoleniowe i akcje są przewodnicy: najbardziej zaangażowani, z największym stażem, rokujący na długoletnią pracę, zdrowi, odpowiedzialni, o odpowiednich cechach charakteru, akceptujący system i decyzyjność oraz psy:
zdrowe, dobrze pracujące, rokujące.
6. Informacje są przekazywane jak najszybciej, ale musisz się liczyć z tym, że jest to system państwowy – terminy mogą być podane w ostatniej chwili. Być może na tyle krótko, że nie zdążysz zadbać o urlop na wyjazd.
7. Nie o wszystkim zostaniesz poinformowany: np. o celach decyzji.
8. Nie krytykuj zadania lub dowodzącego publicznie. Ma więcej doświadczenia i wiedzy niż sobie zdajesz sprawę.
9. Pamiętaj o obowiązku zachowania tajemnicy.
10.Jako wolontariusz wchodzisz w skład systemu ratowniczego. Mogą być podjęte decyzje, których sposób wykonywania Ci się nie podoba, ale Ty nie jesteś tym, który je podejmuje.
11.Odpowiedni czas na konstruktywną krytykę jest na debriefingu. Okazuj szacunek wobec osób, z którymi nie zgadzasz się uczestnicząc w debriefingu.
12.Nie obwiniaj innych ludzi za niepowodzenia swoje lub psów. Jest to złe i nieprofesjonalne.
13.Nie mów nigdy “ja mogłem zrobić to lepiej”, „mój pies miał coś zrobić” lub „mój pies mógł”, po przedstawieniu faktów. Jest to nieprofesjonalne i nie zawsze prawdziwe.
14.Oceniając pracę i swoje działania nie krytykuj innych, wyciągnij wnioski i znajdź swoje błędy. Łatwiej jest mówić o cudzych błędach, obwiniać innych – nie widząc swoich.
15.Nie myśl nigdy, że bardziej nadajesz się do czegoś lub posiadasz większe umiejętności niż inni. Trzymaj swoje ego pod kontrolą.
16.Do obowiązków koordynatorów, instruktorów nie należy, aby znać Twoje umiejętności, musisz sam o nich ich przekonać uczciwą pracą i chęcią pracy.
17.Bądź uczciwy wobec siebie i dowodzącego. Nie przeceniaj swoich zdolności.
18.Licz się z tym, że będziesz oceniany.
19.Nie wszystko będzie w Twoich oczach sprawiedliwe i zrozumiałe.
20.Powinieneś panować nad emocjami i nad próbą oceniania innych, ale dziś, jako niedoświadczony przewodnik masz obowiązek skupić się na swoich niedoskonałościach i liczyć się z krytyką.
21.Nie zawsze dostaniesz dofinansowanie na sprzęt i wyjazdy, czasem musisz ponieść koszty we własnym zakresie.
22.Wspólne treningi to nie darmowe wyszkolenie Ciebie lub psa, ani coś co Ci się należy. Cała grupa oraz instruktorzy poświęcają czas dla Ciebie – przyszłego ratownika bądź przyszłego przewodnika i jego psa. Doceniaj to. Staraj się zostawać do końca ćwiczeń i pomagać innym w treningu.
23.Przewodnik nie powinien występować w umundurowaniu OSP RW NWD w żadnej sytuacji poza treningiem zespołowym, akcją, wyjazdem służbowym, szkoleniem, pokazami grupy. Podczas treningów indywidualnych przewodnik nie może posiadać umundurowania OSP RW NWD.
24.Przewodnik musi poinformować koordynatora grupy o każdej sytuacji w której przewodnik wystąpi w działalności kynologicznej, także charytatywnej, w roli konsultanta, wykładowcy, instruktora, członka innego zespołu bądź instytucji w której sylwetka “przewodnika psa” bądź strażaka OSP RW NWD jest rozpoznawalna i osoba ta może swoim imieniem i nazwiskiem, wizerunkiem, bądź obecnością swoją lub psa być utożsamiana z psami ratowniczymi lub działalnością OSP RW NWD.
25.Przewodnik Psa OSP RW NWD nie może bez zgody grupy zarządzającej, zespołu i koordynatora grupy wykorzystywać poza działalnością zespołu – materiałów, odzieży, sprzętu, bądź wizerunku przewodnika, ratownika wykorzystywanego do działalności grupy.
26.Osoba która zdaniem zespołu zaburzy zaufanie przewodników (dotyczy to także plotkowania, obrażania innych, negatywnego nastawienia do pracy w zespole, braku tolerancji dla innych, okazywania publicznie niechęci do innych członków zespołu, oszukiwania innych, nakłaniania innych osób do wydawania negatywnych opinii) może zakończyć pracę w zespole na wniosek koordynatora grupy. Decyzja ta jest podejmowana poprzez głosowanie niejawne zarządu sekcji. W takiej sytuacji przy decyzji o zakończeniu współpracy z przewodnikiem koordynator grupy nie musi podawać przyczyn rezygnacji z pracy ratownika, przewodnika w zespole.
27.Oznakowanie psa powinno obowiązywać na: treningach, ćwiczeniach, wyjazdach szkoleniowych, pokazach. W przypadku prywatnego spaceru przewodnik jest zobowiązany nie stosować oznakowania psa ratowniczego.
28.Podstawowe informacje o przewodniku, psie oraz zdjęcia, znajdują się na stronie internetowej i oficjalnych profilach jednostki w mediach społecznościowych. Jeżeli przewodnik, ratownik, nie chce aby takie informacje znajdowały się w sieci powinien zgłosić taką informację do koordynatora sekcji.
29.W interesie przewodnika, ratownika jest, aby w przypadku niejasności/konfliktu zgłosić problem oraz umówić się na rozmowę w celu rozwiązania sprawy. Rozwiązywanie konfliktów przez e-mail, komunikator, sms – jest niedopuszczalną formą rozwiązywania problemów.
30.Szkolenie osób prywatnych lub niezwiązanych z zespołem przez naszego przewodnika w dziedzinie kynologii ratowniczej w celu osiągnięcia korzyści własnych, wiąże się z natychmiastowym rozwiązaniem współpracy przewodnika z zespołem.
31.Przewodnik Psa OSP RW NWD może na swoich prywatnych portalach społecznościowych publikować wyłącznie zdjęcia które wcześniej zostały opublikowane na profilu PSY RATOWNICZE OSP RW, bądź Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne. Publikowanie innych zdjęć może odbywać się wyłącznie za zgodą koordynatora sekcji.
32.Jeśli członek grupy będzie negatywnie nastawiony do pracy zespołu, nie będzie potrafił odnaleźć się w zespole i sam podjąć decyzji o odejściu z zespołu, decyzje tą podejmie grupa zarządzająca.

Kwestie materialne
1. Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie. Każdy we własnym zakresie zakupuje podstawowy sprzęt: miski, piłki, plecak, skarpetki, buty itp. Sprzęt potrzebny do trenowania to ten, który już posiadamy w domu, np. kalosze, polar, buty, plecak. Jeśli ktoś chciałby kupić drogi sprzęt lub specjalistyczny – jest to jego indywidualna decyzja.
2. Jeśli sprzęt jest sponsorowany, to przydział przedmiotów, ubrań jest zależny od kilku warunków: stażu pracy, zaangażowania, osiągnięć w pracy. Pierwszeństwo mają przewodnicy z większym stażem pracy i najbardziej zaangażowani. W przypadku rezygnacji z pracy, sprzęt musi zostać zwrócony. Sprzęt sponsorowany jest własnością OSP RW NWD
3. Wyżywienie, koszty utrzymania i leczenia psa ratowniczego spoczywają na jego przewodniku.

Członek wspierający
1. Członkiem wspierającym mogą być osoby cywilne lub prawne, która z pewnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w normalnej i regularnej działalności grupy, takiej jak systematyczne treningi, szkolenia, wyjazdy na akcje poszukiwawczo-ratownicze itp., chcą jednak wspomagać Psy Ratownicze Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim
2. Szczegóły działalności członka wspierającego są zawsze rozpatrywane indywidualnie przez koordynatorów sekcji.
Jeśli po przeczytaniu stwierdzasz, że te zasady Ci nie odpowiadają nie umiesz się podporządkować, znieść krytyki lub nie akceptujesz niedoskonałości systemu – ZREZYGNUJ !!!

Jeśli jednak czujesz, że to jest to czego szukałeś…. czekamy właśnie na Ciebie!

Regulamin inspirowany Regulaminem GPR OSP Wołczkowo