Dzień Dziecka Zaginionego

25 maja 2022 | Psy Ratownicze
25 maja jest dniem poświęconym pamięci zaginionych i nigdy nie odnalezionych dzieci oraz solidarności z ich rodzinami, symbolem tego dnia jest kwiat niezapominajki.
Najczęstszym powodem zaginięć małych dzieci jest niewłaściwe lub nieuważne sprawowanie opieki nad nimi, a w przypadku starszych – problemy z rodzicami, szkołą, sercowe lub wynikające z dojrzewania.
Według statystyk prowadzonych przez Policję liczba zgłoszonych osób zaginionych w 2020 roku wynosiła 12 759, z czego 15% to zaginięcia dzieci poniżej 18 roku życia.
Na szczęście z roku na rok liczba zaginięć dzieci spada, większość zaginięć kończy się szczęśliwie, bo 95 procent dzieci w ciągu pierwszych 7 dni z powrotem trafia do swoich domów.