Obroże z GPS dla naszych psów

10 kwietnia 2022 | Aktualności Psy Ratownicze

Podczas poszukiwań na terenach otwartych psy mogą natrafić na różne niebezpieczeństwa takie jak bagna, dziury lub grząskie tereny. Aby zapewnić psom bezpieczeństwo podczas akcji poszukiwawczych osób zaginionych zakładamy im obroże z sygnałem GPS. To bardzo ważne narzędzie pracy pozwala przewodnikowi śledzić pracę psa, co jest szczególnie istotne kiedy ten znika z zasięgu wzroku.

Dodatkową funkcją obroży GPS jest informowanie o szczekaniu psa, kiedy ten znajdzie osobę zaginioną. Wysyłane powiadomienie wpływa na czas przybycia pomocy, znacznie go skracając. Mając na uwadze ogromne zalety tego urządzenia, od pewnego czasu dążymy do wyposażenia każdego uprawnionego do działań ratowniczych psa w tę specjalistyczną obrożę.

Dzięki wsparciu Państwowej Straży Pożarnej działającej na podstawie rozporządzenia MSWiA z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1317) pozyskaliśmy środki na zakup dwóch najnowocześniejszych obroży Alpha 200i K/KT™ 15.

Dziękujemy bardzo za tę pomoc. Dzięki niej jesteśmy w stanie realnie przyspieszyć akcje ratownicze zwiększając bezpieczeństwo osób zaginionych oraz psów pracujących.