Frodo z zaliczonym egzaminem klasy 1

29 czerwca 2022 | Aktualności Psy Ratownicze

Podczas trwającej sesji egzaminacyjnej psów ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Dariusz Parol wraz z Frodo zdali egzamin klasy 1 specjalności terenowej uzyskując uprawnienia na 12 miesięcy. Frodo z Darkiem służą również w JRG 15 Warszawa.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
W tym momencie nasza jednostka dysponuje:
– 5 psami specjalności terenowej klasy 1
– 1 psem specjalności gruzowiskowej klasy 1