Egzaminy Psów ratowniczych w Żaganiu

23 kwietnia 2024 | Psy Ratownicze Ważne

Podsumowaniem ciężkiej pracy zespołów są egzaminy państwowe organizowane przez Państwową Straż Pożarną.

Do sesji egzaminacyjnej psów ratowniczych na Poligonie w Żaganiu z ramienia Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne podeszły 4 zespoły:

*Emilia Malicka z Harpią zdały swój pierwszy egzamin klasy 1 specjalności terenowej, uzyskując uprawnienia do udziału w akcjach poszukiwawczo – ratowniczych w terenie otwartym na 12 miesięcy!
*Emilia Malicka z Wigilią po raz kolejny odnowiły egzamin terenowy klasy I, przedłużyły tym samym uprawnienia na 12 miesięcy.
*Magda Bar z Brego nie odnowili uprawnień terenowych.
*Mirosław Podgrudny z Maxem zdali egzamin gruzowiskowy klasy 1. Uzyskali uprawnienia na 18miesięcy!!!
Dziękujemy komisjom egzaminacyjnym za cenne wskazówki oraz wszystkim biorącym udział w sesji za przyjazną atmosferę. Jesteśmy bardzo dumni z naszych zespołów, wielkie gratulacje

W tym momencie nasza jednostka dysponuje:
6 Certyfikowanymi psami specjalności: terenowej klasy 1
Aglos, Bone, Harpia, Max, Regar, Wigilia

2 Certyfikowanymi psami specjalności gruzowiskowej klasy 1:
Regar, Max